Beneficiar privat: METRIC STORE S.R.L.

Proiect: Cresterea competitivitatii Metric Store SRL prin achizitia de utilaje performante  pentru constructii, cod SMIS 131826. 

Despre proiect:

METRIC STORE S.R.L. in calitate de Beneficiar a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei  în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională  a Regiunii Vest în calitate de Organism Intermediarpentru proiectul Cresterea competitivitatii Metric Store SRL prin achizitia de utilaje performante  pentru constructii, cod SMIS 131826. 

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritară 2 “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”,  prioritatea de investiție 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”- 2.1.A – Microintreprinderi [APEL 2019], operatiunea “Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri”.

Scopul proiectului vizează diversificarea activitatii si creşterea competitivităţii METRIC STORE prin achiziţionarea de utilaje tehnologice cu caracteristici tehnice performante, pentru o activitate nouă de prestări servicii în domeniul construcţiilor.


Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea în cadrul METRIC STORE a unei noi activități, respectiv lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale care sa asigure diversificarea activităților societății și întărirea poziției acesteia pe piață prin achizitia de utilaje specifice domeniului de activitate vizat

2. Crearea a 5 locuri noi de muncă  şi menţinerea celor existente

3.  Realizarea de masuri specifice pentru egalitatea de sanse si dezvoltare durabila prin angajarea unei persoane apaținând unei categorii defavorizate din cei 5 angajati noi, prin dotarea unui utilaj cu un sistem adaptare pentru persoane cu dizabilitati locomotorii pentru acceleratie si frana si folosirea surselor regenerabile de energie prin achizitia  unui stâlp de iluminat cu panou fotovoltaic mobil.

Rezultatele  asteptate aleproiectului:

1. Diversificarea activitatii METRIC STORE prin activarea intr-un domeniu de activitate nou,  cel al constructiilor de cladiri rezidentiale si nerezidentiale ca urmare a achizitionarii a 2 buldoexcavatoare si a unui miniexcavator.           

2. Angajarea a 5 persoane.               

3. Angajarea unei persoane din categoria defavorizata dintre cei 5 noi angajati, adaptarea buldoexcavatorului pentru persoane cu dizabilitati, achizitia a unui turn de iluminat cu panou fotovoltaic.

Data de incepere a proiectului este 06.04.2020 iar perioada de implementare 15.07.2019 – 30.09.2020.

Valoarea totală este de 1.413.630,75 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de  950.340,00 lei – din care 807.789,00 din FEDR si 142.551,00 din bugetul national.