Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, site-ul MCarService.ro administrat de s.c. Metric Store s.r.l., are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Departamentul Reclamatii, la adresa de e-mail contact [at.] MCarService.ro.

S.C. Metric Store S.R.L. este inregistrata in Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numarul __________ din cadrul Autoritatii Nationale de Protectia Datelor cu Caracter Personal.

 

Scopul colectarii datelor cu caracter personal: gestiune economico-financiara, reclama, marketing, publicitate, statistica, servicii de comunicatii electronice, informarea Clientilor privind situatia contului lor de pe MCarService.ro, informarea Clientilor privind evolutia si starea Comenzilor. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cerute, acestea fiind necesare pentru crearea facturii pentru produsele comandate. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

Scopul colectarii informatiilor

Completarea de catre Utilizatori a formularelor pe site echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca aceste date sa fie incluse in baza de date a MCarService.ro si cu utilizarea si prelucrarea de catre MCarService.ro, afiliatii si colaboratorii atent selectionati pentru desfasurarea activitatilor enumerate mai sus, inclusiv, dar

Acceptarea conditiilor

Tipul informatiilor colectate nelimitandu-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare.

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele si prenumele, sexul, data si locul nasterii, datele din actele de stare civila, telefon/fax, adresa (domiciliu/ resedinta), e-mail, profesie, loc de munca, formare profesionala, situatie familiala, situatie economico-financiara, date privind bunurile detinute, obisnuinte/ preferinte/comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/date de trafic.

Atunci cand un utilizator isi creeaza un cont pe MCarService.ro, va primi comunicari comerciale din partea MCarService.ro doar in masura in care si-a dat consimtamantul expres, selectand optiunea corespunzatoare.

Datele colectate cu privire la newslettere si alerte sunt confidentiale. MCarService.ro va putea selecta utilizatorii carora le va trimite newslettere si alerte.

In cazul in care Clientul isi modifica datele personale livrate deja catre MCarService.ro si exista Comenzi in derulare, Comenzile isi pastreaza datele de la momentul plasarii Comenzii, cu conditia sa fie utilizate formularele de pe site, iar in acest fel livrarea produselor se va face luandu-se in considerare datele nou modificate.

MCarService.ro nu solicita Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale etc.. In cazul in care Utilizatorul le divulga unor terti, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, in cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate tine raspunzator pe MCarService.ro pentru niciun fel de prejudiciu.